Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập. Chính sách bảo mật sẽ giải thích cách chúng tôi tiếp nhận, sử dụng.

1/ Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Quản lý, sử dụng thông tin cá nhân của người truy cập nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu.

Đảm bảo quyền lợi người truy cập

2/ Phạm vi sử dụng thông tin

Sử dụng thông tin của Người Tiêu Dùng cung cấp để:

Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp dưới các hình thức như: gởi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, sms...

Cung cấp các dịch vụ đến Người Tiêu Dùng.

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp.

3/ Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu giữ trong khoảng thời gian phù hợp với quy định của pháp luật. Chúng tôi hoàn toàn tôn trọng thông tin cá nhân và quyết định của khách hàng, cam kết thực hiện xóa dữ liệu thông tin cá nhân khi nhận được yêu cầu của khách hàng. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của chúng tôi.

4/ Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng

Trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

Ban giám đốc

Cố vấn pháp lý

Bộ phận quản lý thông tin khách hàng của chúng tôi

Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

5/ Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Công ty TNHH Toàn Thắng

Văn Phòng TP HCM: 70 Nguyễn Thị Thập, Kp3, P. Bình Thuận, Q7, HCM

Điện thoại: 0937999557

Email: toanthangnick@gmail.com

6/ Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu

Thành viên cần chỉnh sửa thông tin cá nhân có thể yêu cầu chúng tôi thực hiện

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về nội dung bảo mật thông tin. Chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh, chúng tôi sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

7/ Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng

Thông tin cá nhân của thành viên được cam kết bảo mật tuyệt đối. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những yêu cầu khác của pháp luật quy định.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc bị tiết lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến chúng tôi. Chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin và có trách nhiệm trả lời lý do, đồng thời hướng dẫn khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Liên hệ: toanthangnick@gmail.com

8/ Cam kết bảo mật thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân.

Việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người đó

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân khi không có sự cho phép đồng ý từ người sử dụng.

Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng